Działania związane z pielęgnowaniem i utrzymaniem zieleni w parku dworskim Zamku w Krokowej

„Działania związane z pielęgnowaniem i utrzymaniem zieleni w parku dworskim Zamku w Krokowej. 2. etap”

koszt kwalifikowany zadania: 31 000,- pln

kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 25 000,- pln

zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

OPIS ZADANIA: Park w Krokowej, wpisany do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod nr 552 w dn. 14.10.1971 r., powstawał wokół zamku w kilku etapach mających wpływ na współczesny obraz zespołu pałacowo-parkowego. Fundacja EUROPEJSKIE SPOTKANIA Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa od ponad 30 lat prowadzi rewitalizację zespołu zamkowo-parkowego. Ze starego drzewostanu zachowały się: magnolia drzewiasta, miłorząb japoński, cztery platany klonolistne, modrzew europejski i pomnik przyrody – żywotnik olbrzymi oraz na grobli pomiędzy foą a dawnym stawem użytkowym kasztanowa aleja filozofów i posadzone na skarpie fosy 4 okazałe dęby, wjazdowa aleja lipowa i pojedyncze drzewa parkowe. W ramach rewitalizacji odtworzona została formowana aleja lipowa, kwatery dawnego ogrodu włoskiego obsadzone bukszpanami, cisami i rododendronami oraz gazon na dziedzińcu honorowym. Unikalnym środowiskiem ekosystemu są dwa wgłębniki na terenie podmokłym: trawiasty z okazałym okazem wierzby i łopiennik z kilkoma gatunkami łopianów.

Park dworski w Krokowej jest unikatową enklawą kształtowanego ekosystemu flory i fauny w naturalnym podmokłym środowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie moreny nadmorskiej, Puszczy Darżlubskiej i Lasów Pieśnickich na północnych Kaszubach.

W ramach realizacji zadania objętego Umową z WOŚiGW w Gdańsku nr WOŚ/D/2792/20210 zrealizowano wszystkie zaplanowane działania uzyskując w pełnym zakresie zaplanowany efekt rzeczowy i ekologiczny.

  1. Przeprowadzone w okresie kwiecień-lipiec 2021 roku prace zabytkowej zieleni parku o powierzchni ok. 8 ha objęły usunięcie zbędnych zakrzaczeń i samosiewek poprzez mulczowanie terenu parku krajobrazowego, wyrównanie terenu i przygotowanie pod obsianie polan parkowych mieszanką traw, działania pielęgnacyjne w tzw. ogrodzie włoskim z korektą obwódek bukszpanowych i cisów oraz usunięciem zakwalifikowanych tuj, prace pielęgnacyjne w rosarium z korektą krzewów i nasadzeniem młodych róż.
  2. 2.       Usunięto materiał biologiczny obcy dla założenia parkowego na obszarze ok. 3,5 ha parku krajobrazowego (zabytkowe założenie pałacowo-parkowe w Krokowej obejmuje ponad 8 ha): roślin inwazyjnych tj. rdestowiec syberyjski, samosiewki klonów oraz zakrzaczenia leszczyną i olszyną w tzw. wgłębinkach i wokół stawów parkowych – przywrócono sprawność ekologiczną systemu parkowego, przywrócono pozytywnie oddziaływanie na stosunki wodne w parku krajobrazowym poprzez nasłonecznienie stawów; dla parkowej roślinności przywrócono optymalne warunki środowiskowe.
  3. Wykonano prace porządkowe na przywróconych polanach parku krajobrazowego poprzez usunięcie wywrotów i gęstwiny chaszczy oraz obsianie polan mieszanką traw parkowych: gazonowych, miododajnych we wgłębniku trawiastym i tzw. kwietnej łąki. Poprawiono bezpieczeństwo osób korzystających z ogólnodostępnego parku (szacunkowo rocznie park odwiedza ok. 20 tys. mieszkańców i turystów).
  4. Wykonano cięcia pielęgnacyjnych bukszpanów w ogrodzie włoskim oraz na gazownie dziedzińca honorowego – 614 m obwódek i 8 cisów. Wykonano cięcia odmładzające i pielęgnacyjne krzewów różanych w rosarium, dosadzono 5 szt. róż niskopiennych tzw. okrywowych i 5 szt. róż wielkokwiatowych odmian herbacianych, co podniosło jakość biologiczną roślinności parkowej i estetykę obiektu zabytkowego.
  5. Przeprowadzono prace na drzewostanie (oczyszczając pnie 22 drzew z odrostów) i na krzewach (wykonując cięcia na formujące na szpalerze róży pomarszczonej ok. 200m i żywopłotach ok. 70 m), co ma pozytywny wpływ na system wodny zespołu, ograniczając ilość opadającego posuszu chrustu i liści w fosie i stawach.
  6. Stan sanitarny drzewostanu po przeprowadzonych pracach pielęgnacyjnych umożliwia ludziom korzystanie z części krajobrazowej parku, sprzyja bytowaniu ptaków i gryzoni oraz owadów parkowych tj. wiewiórki, kosy, rudziki, sikory itp. Po przeprowadzonych pracach pielęgnacyjnych na zieleni wokół stawów zaobserwowano większą aktywność godową żab i stałe bytowanie kaczek wodnych.
  7. Prace pielęgnacyjne obejmujące usuwanie gatunków roślin inwazyjnych (mulczowanie i in.) prowadzone były przez specjalistyczną firmę sprzętem wielkogabarytowym z przestrzeganiem warunków naturalnych tak, by obszary nieobjęte tymi działaniami w maksymalnym zakresie zachowały własne warunki siedliskowe (np. łopiennik).
  8. Odpady biologiczne (posusz i konary oraz gałęzie wycięte w wyniku korekcji itp.) zostały zutylizowane przez wykonawcę prac z zachowaniem zasad selektywnej gospodarki odpadami i poddane biodegradacji.
  9. Prace sanitarne na drzewach poprzedziła ekspertyza ornitologiczna, która nie wykazała żadnych gniazd i siedlisk ptasich wyłączających park lub jego część albo poszczególne drzewa objęte pracami z bieżącej realizacji zadania.

 

odnośnik do strony: www.wfos.gdansk.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »