Karta Stałego Klienta

Regulamin Karty Stałego Klienta

 1. Karta Stałego Klienta jest kartą imienną, przyznawaną Klientom
  Fundacji „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa
  zwaną dalej Zamkiem w Krokowej z siedzibą w Krokowej przy ul. Zamkowej 1
 2. Karta Stałego Klienta wydawana jest w recepcji Zamku w Krokowej po spełnieniu  kryteriów:
  - o Kartę Stałego Klienta Zamku w Krokowej ubiegać się mogą osoby, które w okresie trzech
  kolejnych miesięcy skorzystały z usług o wartości na co najmniej łączną kwotę 600,- zł**,
  - Karta Stałego Klienta Zamku w Krokowej zostanie uaktywniona w dniu następnym po jej
  wydaniu,
  - Osoba otrzymująca Kartę Stałego Klienta podpisuje Kartę w obecności pracownika Zamku
  w Krokowej i jako jej właściciel jest uprawniona do korzystania z przyznanych Jej zniżek.
 3. Posiadaczom Karty Stałego Klienta przysługują zniżki w wysokości 10% na cały asortyment
  w restauracji zamkowej oraz 15% przy pobytach indywidualnych na noclegi w obiekcie *.
 4. Przed skorzystaniem z usługi ze zniżką należy okazać pracownikowi recepcji lub restauracji ważną, podpisaną Kartę Stałego Klienta.
 5. Decyzję wydania Karty Stałego Klienta potwierdza Dyrektor Zamku lub osoba przez niego wyznaczona.
 6. Karta Stałego Klienta jest wydawana na okres 24 miesięcy.
 7. Karta uszkodzona w sposób, który uniemożliwia identyfikację osoby uprawnionej lub nasuwa podejrzenia co do jej autentyczności jest nieważna.
 8. W przypadku utraty karty Klient może bezpłatnie otrzymać następną po weryfikacji kryteriów.
 9. Zamek w Krokowej zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2013.

*   Nie dotyczy pobytów grupowych, ani pobytów zawieranych w agencyjnym systemie sprzedaży
i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi

** potwierdzone paragonem/fakturą

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »