Fundacja

Fundacja „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa powstała na mocy porozumienia między władzami Gminy Krokowa, a rodziną von Krockow, obecnie zamieszkałą w Niemczech.

Do ustanowienia Fundacji doszło 12 października 1990 roku. Jednym z pierwszych działań młodej organizacji było przywrócenie świetności dawnej siedzibie rodu von Krockow, Zamkowi w Krokowej. Prace remontowe, przeprowadzone w dużej mierze dzięki pomocy Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zmieniły zaniedbane mury i zapuszczony park w piękny Kompleks Pałacowo-Parkowy, który jest jednym z najlepszych przykładów na pozytywne efekty współpracy międzynarodowej.

Każdy, kto podziwiał romantyczny park przyzamkowy, smakował wyśmienitych dań w Restauracji Zamkowej, cieszył ucho jednym z organizowanych w sali balowej koncertów, czy też wypoczywał w tym nasyconym historyczną atmosferą, a jednak bardzo przytulnym i rodzinnym miejscu, z pewnością w pełni popiera decyzję fundatorów.

Fundacja stara się wyjść naprzeciw życzeniom swoich odbiorców, zachęcić miejscową społeczność do częstych odwiedzin w Zamku w Krokowej oraz zbudować atrakcyjną ofertę turystyczną, promującą Krokową i jej okolice. Turyści mogą nieodpłatnie zwiedzać park i parter zamku, gdzie znajduje się wartościowe historycznie archiwum rodziny von Krockow. Dla chętnych Muzeum Regionalne organizuje oprowadzanie z przewodnikiem cieszące się wielką popularnością. Samo Muzeum powstało w 1999 roku jako jedyne w Polsce muzeum polsko-niemieckie.

Fundacja i Muzeum są dowodami na możliwość pojednania i porozumienia polsko-niemieckiego. Spełniają wizje międzynarodowej współpracy na płaszczyźnie oficjalnej i międzyludzkiej. Kształtują fragment współczesnej rzeczywistości w sposób, jaki założyli sobie u ich początków fundatorzy i sympatycy. Status centrum spotkań europejskich sprawia, że w Zamku i Parku krzyżują się akcenty i mentalności z wielu krajów. Kto sam chce przekonać się o istocie Fundacji, jest w każdej chwili mile widziany w murach Zamku.