„Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

Gmina Krokowa wraz z partnerami: Fundacją „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa, Opactwem Sióstr Benedyktynek, Parafią Pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu, Parafią Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej zrealizowała projekt pn.: „Renowacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Krokowa i nadanie im nowych funkcji turystycznych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”
Na powyższe zadanie Gmina Krokowa otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Osi Priorytetowej 08. Konwersacja, działanie 08.03. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.
Całkowity koszt projektu: 6 912 906,46 zł, dofinansowanie 4 035 471,82 zł
W ramach projektu   wykonano prace adaptacyjno – konserwatorskie w 4 obiektach zabytkowych w celu dostosowania ich do ruchu turystycznego:
1)      Klasztor Benedyktynek w Żarnowcu,
2)      Kościół Pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu,
3)      Kościół Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej,
4)      Zespół Pałacowo – Parkowy w Krokowej
Ponadto   wykonano:
1)      Budowę parkingu na 40 miejsc w miejscowościach Żarnowiec w sąsiedztwie Zespołu Kościelno – Klasztornego,
2)      Przebudowę  terenu zlokalizowanego pomiędzy Zespołem Pałacowo – Parkowym, a Kościołem Pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej
Projekt zakładał również montaż w miejscowości Krokowa 1 infomatu turystycznego oraz montaż tablic informacyjnych w pozostałych lokalizacjach. Na terenie Klasztoru Benedyktynek zamontowano   6 pulpitów multimedialnych umożliwiających obejrzenie wszystkich skatalogowanych zbiorów skarbca.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »