Muzeum

Przejdź przez pokoje z epoki i wielki romantyczny park.

W dawnej gospodzie wiejskiej „Pod księciem Mestwinem” mieści się pierwsze muzeum polsko-niemieckie powstałe w Polsce. Tam, gdzie niegdyś znajdowała się sala taneczna, dziś można zapoznać się z historią i sztuką naszego regionu oraz obrazem skomplikowanych losów Kaszubów, Polaków, Niemców, czy Olendrów. U nas obejrzą Państwo zbiory etnograficzne, pamiątki po rodzinie dawnych właścicieli zamku, a także czasowe wystawy historyczne i artystyczne. Ponadto zapraszamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjno-kulturalnej.

W roku 1999 Muzeum Ziemi Puckiej oraz Muzeum Prus Zachodnich w Münster w Niemczech zainicjowały jedyny w Polsce projekt utworzenia muzeum polsko-niemieckiego. Fundatorami Muzeum są Fundacja Europejskie Spotkania Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa oraz Fundacja Kultury Prus Zachodnich.  Do inicjatywy przyłączyło się w 2005 r. także Muzeum Narodowe w Gdańsku, którego przedstawiciel dołączył do składu krokowskiej Rady Fundacji.

Muzeum Regionalne w Krokowej działa w dawnej sali tanecznej gospody „Pod księciem Mestwinem”. Budynek niegdysiejszej gospody pochodzi z XVIII w. Kryty słomą lokal był miejscem tłumnie odwiedzanym przez gości i miejscowych. Gospodę dzierżawiono od właścicieli majątku, trunki zaś pochodziły z krokowskiego browaru i gorzelni.  Budynek stał się także niemym świadkiem historii, tu bowiem oczekiwali na swój tragiczny los zakwalifikowani w 1936 r. do wysiedlenia Polacy, potem zaś w 1945 r. Niemcy.

Naznaczone przeszłością miejsce po raz kolejny stało się świadkiem międzynarodowych spotkań. Tym razem, tak jak w przedwojennym krokowskim tyglu kultur, są to spotkania bazujące na idei pojednania i zrozumienia.  Muzeum służy bowiem od początku wymianie kulturalnej i artystycznej, ukazuje i bada historię regionu oraz mieszkających tu ludzi, uczy tolerancji i otwartości na inne i nieznane, a także edukuje najmłodszych mieszkańców wspólnej Europy.