Zbiory Minerałów

Zbiory minerałów oraz eksponaty związane z przemysłem naftowym w Polsce zwracając szczególną uwagę na zasoby ziemskie naszego regionu.