Wydawnictwa

Muzeum Regionalne w Krokowej prowadzi również działalność wydawniczą. Oprócz katalogów wystawowych, plakatów czy pocztówek – reprintów przedwojennych widokówek z terenu Krokowej – zachęcamy Państwa do lektury naszych dwujęzycznych wydawnictw:  

1.     „Ziemia Krokowska dawniej i dziś”, Krokowa 2009    

Barwy album zdjęciowy, uzupełniony historycznymi opisami miejscowości gminnych. Zawiera 28 reprintów pocztówek sprzed prawie stu lat, m.in. z Krokowej, Żarnowca, Dębek, Wierzchucina, Białogóry i in. Współczesne zdjęcia ukazują również te same miejsca obecnie, uświadamiając działanie upływającego czasu. Album towarzyszy wystawie stałej w Muzeum.

Nakład wyczerpany:(

 2.     Dr Magdalena Sacha, „Bracia”, Krokowa 2007

Publikacja opowiada o dramatycznych wojennych losach rodzeństwa von Krockow:  Reinholda (1911-44), Heinricha (1912-44), Albrechta (1913-2007), Cecylie (1916-1996) i Ulricha (1921-1943). Książka opiera się na nieznanych dotychczas źródłach z archiwum rodzinnego oraz archiwów wojskowych, kreśląc panoramę tragicznych losów pewnej rodziny.

Nakład wyczerpany:(

3.     Bogna Lipińska, „Ogrody hrabiny Luizy”, Krokowa 2008

Kolejna książeczka z tzw. Zielonej Serii krokowskiego Muzeum opowiada historię parku w Krokowej. Zaprasza czytelnika na spacer po dawnym parku i ogrodzie, który, tak jak i pałac, często zmieniał swoje oblicze. Zmiany dokonywane przez kolejne pokolenia Krokowskich nosiły charakter naturalny, logiczny, dziś nazywany „proekologicznym”. Książeczkę ilustrują mapki, rysunki i zdjęcia, całość zaś tworzy harmonijny opis, dokładnie i zajmująco ukazujący ewolucję kompozycji założenia parkowego w Krokowej.

Cena: 15 zł

4.     Dr Magdalena Sacha, „Krokowa krok po kroku”, Krokowa 2008

Książeczka ta powstała na podstawie doświadczeń pracowników Muzeum Regionalnego w Krokowej, zebranych podczas oprowadzań i spotkań z gośćmi Zamku i Muzeum. Pomysł zyskał uznanie Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i został wyróżniony oraz dofinansowany IV nagrodą w konkursie wydawniczym za rok 2008. Książeczka jest swoistym „przewodnikiem dla najmłodszych”, a w jej powstaniu aktywny udział wzięli uczniowie Gimnazjum w Krokowej. Zilustrowana przez nich książka w przystępny sposób opowiada o Krokowej i wciąż znajduje nowych młodszych i starszych czytelników.

Nakład wyczerpany:(

5.     Ziemia Krokowska 1939 – 1945, Krokowa 2009

Wydaniem kolejnej książeczki z „Zielonej Serii” Muzeum Regionalne wraz ze swoimi partnerami chciało uczcić 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz oddać hołd mieszkańcom tej kiedyś pogranicznej ziemi. To ich świadectwa oddają trudne i skomplikowane losy mieszkańców Pomorza w okresie wojennym. Książka dzieli się na 3 części, prezentując kolejno: opowieści wojenne siedmiorga mieszkańców Ziemi Krokowskiej, relację z ostatnich miesięcy w Krokowej hrabiego Doeringa von Krockowa oraz kronikę wydarzeń na terenie Gminy Krokowa i powiatu wejherowskiego w latach 1939-1945.

Nakład wyczerpany:(

6.      Dr Krzysztof Wójcicki „Szalony Hrabia”, Krokowa 2004

Autor książki – pisarz, dramaturg, reżyser z Gdyni – opowiedział we wzruszający sposób dzieje „Szalonego Grafa” – Alberta von Krockowa, którego romantyczna dusza do dziś pokutuje w okolicach Pańskiego Wzgórza. Niezwykłym uzupełnieniem książki są ilustracje dzieci ze szkół gminnych w Sławoszynie i w Krokowej, które w barwy sposób ukazują postać nieszczęśliwego hrabiego.

Nakład wyczerpany:(

7.      Dr Krzysztof Wójcicki „Sonata Krokowska”, Krokowa 2008

Autor książki – nawiązując do terminu muzycznego pragnie przekazać możliwie w pełnym brzmieniu skomplikowane dzieje jednego z najstarszych rodów na Pomorzu w korelacji do historii tego regionu, rodu obecnego na Kaszubach od XIII wieku.

Cena: 40 zł

8.      Wojciech Klank „Strofy z Krokowskiej Ziemi”, Krokowa 2015

Klechdy w przepięknym języku Mickiewiczowskim z okolic Krokowej. Publikacja w j. polskim.

Cena: 12 zł

9.      „Narody tracąc pamięć, tracą życie”, Krokowa 2015

Szlakiem miejsc wiecznego spoczynku po Krokowskiej Ziemi

Cena: 20 zł

10.    Marcin Fabjański – „Być jak Johann Fichte”, Krokowa 2016

Ćwiczenia filozoficzne w Sowim Jarze.

Cena: 15,- zł

11.    Kredką malowane, Krokowa 2016

Wspomnienia zamkowo-obrazkowe do kolorowania

Nakład wyczerpany:(

12.    Elwira Worzała Józef Semmerling – Rzeźbiarz z Krokowskiej Ziemi”, Krokowa 2017

Publikacja zawiera zarys biografii artysty, przedstawia najważniejsze dokonania artystyczne rzeźbiarza, ukazuje jego związek z Ziemią Krokowską.

Cena: 12,- zł

Wszystkie nasze publikacje wydawane są jednocześnie w języku polskim i niemieckim.