„Linorytowy Świat” Magdaleny Hanysz-Stefańskiej

Urodziłam się w 1970 roku w Gdyni. Moi rodzice Piotr i Krystyna urodzili się również w Gdyni, a ich rodzice, a moi dziadkowie przyjechali do budującego się miasta już przed II Wojną Światową. Mogę więc śmiało powiedzieć , że jestem rodowitą Gdynianką. Ukończyłam Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom z Malarstwa uzyskałam w 1994 roku.

Jeślibym miała pokusić się o określenie jednym słowem mojej dotychczasowej twórczości powiedziałabym: optymizm. Robię grafiki, czasami maluję i od 20 lat, bo od tylu lat jestem tytularnym artystą plastykiem staram się patrzeć na świat przez różowe okulary. Moją twórczość można zaliczyć chyba śmiało do tej z gatunku optymistycznej. Choć tematyka jaką podejmuję jest całkiem poważna i różnorodna. Jestem obserwatorem , komentatorem wydarzeń z życia toczącego się obok mnie, czasami wprost wchodzę w głąb siebie i wyciągam na światło dzienne moje osobiste bebechy, innym znów razem wytykam błędy polityków w odległej krainie. Inspirują mnie zachowania ludzkie, głupota, biurokracja, uniwersalizm, moje przeżycia, doznania. Pokawałkowaną rzeczywistość zapamiętuję i przetwarzam w sobie tylko znanych, a właściwie nieznanych czeluściach szarych komórek.

Najbardziej upodobałam sobie linoryt kolorowy i tą technikę uprawiam najczęściej, cały czas kreowanie mojego „linorytowego” świata bawi mnie i sprawia mi mnóstwo radości, którą chciałabym się podzielić. W swojej macierzystej Uczelni ASP w Gdańsku jako pracownik naukowy w stopniu adiunkta  prowadzę Pracownię Podstaw Grafiki Artystycznej, jestem doktorem habilitowanym. Pełnię również funkcję Kierownika Katedry Grafiki Artystycznej  na Wydziale Grafiki  ASP Gdańsk

Za swoje dokonania artystyczne otrzymałam między innymi nagrody: „Triennale Tczewskie” – I nagroda (1998), The 13th Seoul Space International Print Biennial – wyróżnienie , Korea płd. (2004), The 13th International Biennial print Exhibition R.O.C. na Taiwanie – wyróżnienie (2008), XII Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka – Nagroda Równorzędna  (2013), „Pomorska Grafika Roku 2013” – I Nagroda (2014) oraz w tymże samym roku wyróżnienie we Włoszech. W roku ubiegłym za moje linoryty barwne otrzymałam Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.

Magdalena Hanysz – Stefańska