Józef Semmerling – rzeźbiarz z Krokowskiej Ziemi

Ziemia Krokowska poszczycić się może różnorodnością twórczych aspektów wśród lokalnych mieszkańców. Wystawą „Z Krokowskiej Ziemi” zaprezentowaliśmy w roku 2014 plejadę lokalnych twórców a obecnie Muzeum w Krokowej prezentuje rzeźbiarza z pobliskiego Lisewa, Pana Józefa Semmerlinga. Jego twórczość nasycona jest tematyką religijną i mistyczną ukazując równocześnie rodzimą kulturę kaszubską. Zajęcia prostych ludzi uwidocznione w drzewie lipowym ukazują trud mieszkańców wiosek i małych miejscowości, usposobienie i zwyczaje ludzi, którzy zżyci są ze swoją ojcowizną. Głęboka wiara i przeświadczenie o boskości świata urzeka w rzeźbie, która wielokrotnie wzoruje się na dawnej sztuce polichromowanej rzeźby ludowej, choć i monokoloryt nie jest rzeźbiarzowi obcy.
O drodze twórczej lisewskiego rzeźbiarza dowiedzieć się można z publikacji Pani Elwiry Worzały, która na tę okazję spisała z niezwykłą bystrością swe wrażenia z wielu spotkań z artystą na tle sztuki ludowej.
Otwarcie wystawy uświetnił występ dziecięcego zespołu kaszubskiego „Wesołe nutczci” ze Szkoły Podstawowej w Lubocinie, której niegdyś i Józef Semmerling był uczniem. Dzieci tańcem, śpiewem i recytacjami dziękowały rzeźbiarzowi za wykonanie rzeźby Jana Drzeżdżona, którą artysta wykonał z okazji nadania szkole jego imienia.

Wystawie i publikacji patronuje Stowarzyszenie Twórców Ludowych.