Klub brydżowy KONTRA

Gra w brydża popularyzowana jest w Krokowej od 1980 roku. W tym czasie paru entuzjastów spotkań przy zielonym stoliku zaczęło organizować turnieje brydża sportowego. Początkowo miejscem spotkań była sala w Stacji Hodowli Roślin. Od wielu lat brydżyści poznający tajniki gry, jak również mistrzowie, którzy osiągają sukcesy krajowe i międzynarodowe spotykają się  w Zamku w Krokowej. Przez ponad trzydzieści lat organizowano turnieje towarzyskie, wojewódzkie, ogólnopolskie i międzynarodowe. W krokowskim zamku spotykają się gracze z całego województwa pomorskiego, a w okresie wakacyjnym dołączają do nich wczasowicze. Obecnie zawodnicy klubu brydżowego KONTRA organizują turnieje cykliczne, które odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 1700. Ponadto rozgrywają i organizują mecze ligowe. Od pięciu lat największą  popularnością cieszy się Memoriał Pamięci Zbigniewa Rogali, wielkiego entuzjasty brydża, założyciela klubu brydżowego KONTRA. Turniej ten zaliczany jest do Grand Prix Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Brydża Sportowego i jest ceniony przez brydżystów całego województwa pomorskiego.