Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

„ Jedni są wiecznie młodzi,
inni wiecznie starzy,
to kwestia charakteru,
a nie kalendarzy”. - Jan Sztaudynger

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zarejestrowane 10.01.2011r. w Krajowym Rejestrze Sądowym rozpoczęło swoją działalność statutową 21 marca 2011 r. Nasze stowarzyszenie zrzesza osoby starsze, które są emerytami, rencistami, bądź osobami niepracującymi zawodowo, w większości mieszkańcami Gminy Krokowa, Władysławowa i Jastarni. 

 Główne cele statutowe:

 1. prowadzenie działalności edukacyjnej w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowanej do osób w wieku dojrzałym oraz działalności publicznej na rzecz integracji wielopokoleniowej,
 2. organizowanie i rozwijanie różnych form aktywności psychicznej i fizycznej osób dorosłych,
 3. propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień,
 4. upowszechnianie osiągnięć nauki, kultury, sztuki i techniki,
 5. pobudzanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i oświatowego,
 6. upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
 7. stworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Organizujemy zajęcia z:

 • języka niemieckiego – prowadzone przez nauczycielkę pracującą w Gimnazjum w Starzynie  – p. Jolantę Mudlaff,
 • języka angielskiego – prowadzone przez nauczycielkę pracującą w Gimnazjum w Krokowej – p. Wioletę Czekańską
 • informatyki– prowadzone przez dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławoszynie  – p. Beatę Minga.
 • edukacji prozdrowotnej – prowadzone przez kierownika Niepublicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Krokowej, lekarza medycyny – p. Wojciecha Targowskiego.
 • psychologii na co dzień – prowadzone przez wieloletniego pedagoga szkolnego Gimnazjum w Krokowej i Szkoły Podstawowej w Pucku – p. Magdalenę Żelewską
 • aqua-aerobica – prowadzone przez instruktorkę zajęć sportowo – rekreacyjnych Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie – p. Monikę Lipską.

Do tej pory wszystkie zajęcia prowadzone były w formie wolontariatu, który szczególnie cenny jest wśród wielu rozmaitych przejawów ludzkiej aktywności. W równym stopniu wzbogaca obie strony — nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, uczy życia w zespole, wśród— i dla —innych. Każdy, kto angażuje się w wolontariat ma nie tylko wielką satysfakcję i potwierdzenie własnych umiejętności zawodowych. Dostaje coś o wiele cenniejszego – własny rozwój, możliwość samorealizacji oraz niesienia innym olbrzymiego podarunku radości i szczęścia.

Organizując te zajęcia możemy pokazać, że seniorzy także potrzebują warunków do dobrego starzenia się, że powinni swoją wiedzę uzupełniać, a zwłaszcza tę dotyczącą przyzwyczajeń związanych ze zdrowiem. Prozdrowotny styl życia oznacza, że ludzie podejmują świadome działania ukierunkowane na zwiększenie potencjału swojego zdrowia oraz eliminują zachowania zagrażające jemu.

Ponadto organizujemy wyjazdy do kina, teatru, spotkania z ciekawymi osobami, spotkania integracyjne nie tylko dla członków Stowarzyszenia, ale także dla wszystkich chętnych mieszkańców powiatu puckiego. W spotkaniach integracyjnych często uczestniczy zaprzyjaźniony z nami zespół „Kaszubianki” z Władysławowa.