Wystawa-Śladami Luizy

Podążając śladami Luizy, które pozostawiła na krokowskiej ziemi należy udać się do Muzeum Regionalnego na wystawę ukazującą Jej sylwetkę. Nie tylko dowiedzieć się można jak owa dama wyglądała i jaki strój nosiła, bowiem ten został zrekonstruowany przez Panią Annę Nurzyńską na podstawie portretu nieznanego malarza datowanego na około 1793 rok, ale przede wszystkim doświadczyć, kim była ta śmiała kobieta żyjąca w czasach nie tak łaskawych dla kobiecych realizacji. Wystawa ukazuje Luizę jako mecenasa sztuki i filozofii, odzwierciedla Jej marzenia twórcze i ukazuje Jej drogę w realizacji nowatorskich zamierzeń.

Dzięki współpracy z muzeami, bibliotekami i osobami prywatnymi można zobaczyć trzecie wydanie
jednej z publikacji literackich, zachowane dokumenty, które świadczą o Jej odwadze publicznej
i wyrafinowaniu, małą rekonstrukcję starej szkoły oraz prywatną kolekcję tkanin z XVII i XVIII wieku
udostępnioną przez Panią Annę Nurzyńską.