Wykład filozoficzny – Szkic do kontemplacji metafizycznej

Centrum Praktyki Filozoficznej zaprasza w sobotę 19 sierpnia na godz. 18.00 do Zamku w Krokowej na wykład filozoficzny Pani Dr. Gabrieli Kurylewicz zatytułowany „Szkic do kontemplacji metafizycznej”. Zdaniem Platona kontemplacja (oglądanie, słuchanie rzeczywistości fizycznej i wreszcie oglądanie i słuchanie, przyjmowanie rzeczywistości duchowej) jest czynnością naturalną i ogromnie dobroczynną. Z kontemplacji wyrasta cała twórczość boska i ludzka. Kontemplacja jest dla wszystkich istot żywych początkiem i kresem poznania. Kontemplacja fizyczna i metafizyczna jest treścią Platońskiej filozofii muzyki. Chciałabym podzielić się z Państwem w sobotę 19 sierpnia w Zamku w Krokowej o godz. 18.00 kilkoma myślami Platona i naszkicować królewską drogę poznania kontemplacyjnego.
Dr Gabriela Kurylewicz

Gabriela Kurylewicz – poetka, filozof, tłumacz. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Filozofii) i University of London (Instytut Warburga). Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii UW w 2003 r. W 2001 założyła Fundację Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych. Od 2007 r. prowadzi Piwnicę Artystyczną Kurylewiczów w Warszawie, organizuje festiwal muzyki i poezji Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza.
Autorka książek filozoficznych (Dzieło sztuki i jego brak 1996; Poznawanie i niepoznawanie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu metafizycznej zgodności wszystkiego, co istnieje 2004) oraz przekładów tekstów Tomasza z Akwinu, Boecjusza, Shakespeare’a i Giovanniego Pico della Mirandola.
Opublikowała pięć oryginalnych tomów wierszy (Wiersze 1992, Wydłużyć horyzont 1998, Tristia 2003, Księżyc świadkiem 2007, Rymki 2014 oraz dwa zbiory wierszy w języku polskim i w przekładzie angielskim (Heaven and the Watch 2011 i Everything Begins in Thought 2013).

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »