Gabriela Kurylewicz i piękno w filozofii św. Tomasza z Akwinu

Czymże jest piękno chciałoby się zapytać ?
Według św. Tomasza z Akwinu „pulchra dicuntur quae visa placent” to, co podoba się, gdy jest postrzegane, czyli piękne jest to, co ujrzane podoba się. Wartość ta jest jednym z trenscendentaliów, którego cechą jest umiarkowanie.
„Człowiek jest zwierzęciem, któremu dosyć blisko do anioła. W tym sensie, że jest zwierzęciem rozumnym, którego naturą jest poznanie intelektualne. Św. Tomasz uważał, że piękno to nie jest błaha rzecz. Było ono dla niego realne, ponieważ zawsze jest w czymś usadowione” – twierdzi dr Gabriela Kurylewicz, na której wykład pt.” Kwestia piękna w filozofii Św. Tomasza z Akwinu” zapraszamy do Zamku w Krokowej w sobotę 20 sierpnia 2016 o godzinie 18.00.
Wstęp wolny.

Gabriela Kurylewicz ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim (tu także obroniła doktorat w 2003 roku) i University of London i prowadzi badania nad tekstami Platona, Arystotelesa, Plotyna, Boecjusza oraz Tomasza z Akwinu i Giovanniego Pico della Mirandola.

Gabriela Kurylewicz – literatura:
Gabriela Kurylewicz, Dzieło sztuki i jego brak, Neriton, Warszawa 1996.
Gabriela Kurylewicz, Poznawanie i niepoznawanie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola. W poszukiwaniu metafizycznej zgodności wszystkiego, co istnieje, Semper, Warszawa 2004.
Przekłady:
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, przekład pol. i komentarze G. Kurylewicz, Z. Nerczuk i M. Olszewski, Znak, Kraków 1998.
Giovanni Pico della Mirandola, O bycie i jednym.
List do Hermolao Barbaro, w Antologii Filozofii Łacińskiej XV wieku, red. E. Jung, Łódź.
Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, przekł. pol. G. Kurylewicz, M. Antczak, Kęty 2006.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »