Kwestia niepodległości w muzyce Wandy Warskiej i Andrzeja Kurylewicza – Seminarium Filozoficzne