J. Semmerling – krokowski rzeźbiarz w Muzeum Zachodniokaszubskim