Architektura ceglana na pobrzeżu Bałtyku

Tajemnice tak licznie występującej na terenie pobrzeża Morza Bałtyckiego architektury ceglanej prezentuje obecna wystawa w Muzeum Regionalnym w Krokowej. Piękno samego elementu budowlanego do dziś zachwyca mieszkańców tych terenów jak i odwiedzających, którzy dość często te tereny odwiedzają właśnie z powodu chęci zobaczenia niezwykłych budowli ceglanych, które kształtują ten teren niejednokrotnie jeszcze średniowieczną architekturą. Cegła już swoim kolorytem była kojarzona pierwotnie z elementem reprezentacyjności wyższych sfer, przede wszystkim samych książąt i króli. Cegła jako materiał ekskluzywny, o szczególnym znaczeniu dla władców zyskała sobie w wielu wcześniejszych i obecnych teoriach naukowych swoje poparcie. Wystawa została przygotowana przez Kulturstiftung der deutschen  Vertriebenen z Bonn pod kierownictwem naukowym dwóch ekspertów na polu architektury ceglanej w osobach prof. Christofera Herrmanna (Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki) i prof. Matthias Müller (Uniwersytet w  Moguncji, Instytut Historii Sztuki). Naukowcy podjęli się zadania sprawdzenia
- istnienia współczesnych źródeł pisanych bądź wypowiedzi na temat znaczenia kolorytu cegły
- wskazówek i przykładów jednoznacznego użycia budulca ceglanego w kontekście budownictwa cesarsko-królewskiego
- zrozumienia pojęcia „budowle władców” i sprawdzenia konkretnych budowniczych poszczególnych projektów budowlanych (w szczególności klasztorów XII/XIII wiecznych)
- istnienia innych teorii, które wykluczają ekskluzywność cegły li tylko dla budowli panów.