O tym jak Chełmowski chciał przechytrzyć Kanta

Do niedawna myśli Józefa Chełmowskiego żyły w kapliczkach, ulach, obrazach, rzeźbach, w słowie zapisanym, a przede wszystkim opowiedzianym każdemu przybyszowi w Brusach Jagliach, w bajkowym ogrodzie, bądź na pniu w domowym obejściu Państwa Chełmowskich. Odwiedzający Pana Chełmowskiego mogli liczyć zawsze na interesującą rozmowę i rozważania na tematy z każdej dziedziny życia, nie było bowiem wydarzenia, które nie znalazłoby oddźwięku w twórczości Pana Chełmowskiego. Codzienny świat inspirował do namalowania obrazu, wyrzeźbienia figurki w drzewie, czy zapisku, który potem pogłębiony żył na kartach ksiąg ręcznie sporządzonych. Jego twórczość, choć mocno zakotwiczona w kulturze Kaszub jakże różni się w porównaniach z innymi twórcami regionalnymi. Jego umiłowanie swej małej ojczyzny jest podporą w natłoku pędzącego świata, zaskakującego nas wynalazkami, wydarzeniami i poglądami tych wielkich osobowości, ale i pojedynczego człowieka. Pan Józef Chełmowski ciekawy tego wszystkiego pytał i tworzył, rozmawiał i przetwarzał, obserwował i w skupieniu odkrywał swój wewnętrzny świat, który można odwiedzić w tym roku w Muzeum w Krokowej, gdzie 9 kwietnia otwarta została wystawa „O tym jak Chełmowski chciał przechytrzyć Kanta”. Liczne eksponaty użyczyło Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, które jest w posiadaniu największej kolekcji tego twórcy, a jego dyrektor, Pan dr Tomasz Siemiński w dniu otwarcia kolejny już raz uchylił tajemnic tego wielkiego twórcy. W otwarciu uczestniczyła także rodzina Pana Chełmowskiego przywożąc na to właśnie spotkanie wyczekiwaną figurkę Kanta, patronującą wystawie w Krokowej. Immanuel Kant jednoczy w tym miejscu swoich uczniów: Johanna Gotlieba Fichtego, który w latach 1791-1792 nauczał w Krokowej najmłodszego syna hrabiny Luizy von Krockow, Alberta Caspera Ewalda, Józefa Chełmowskiego, który w oryginale czytywał jego dzieła stawiając nieustraszenie czoła jego wielkiej myśli i Marcina Fabjańskiego, który zgłębiając ich filozoficzne koncepcje  użycza krokowskiemu Centrum wsparcia praktycznymi ćwiczeniami filozoficznymi, których promocja bazowała na wspólnych wydarzeniach tego wielkiego dnia. Zapraszamy więc do Krokowej, gdzie w Muzeum Józef Chełmowski dzieli się swym twórczym światem, a w Centrum Praktyki Filozoficznej znaleźć można sposób na znalezienie szczęścia w sobie.