Warsztaty filozoficzne „Źródło szczęścia w Tobie”

WARSZTATY FILOZOFICZNE NA ZAMKU W KROKOWEJ

Wyrwaliśmy się na kilka dni z pogoni za dobrami materialnymi i sukcesem i spróbowaliśmy dociec, co oznacza osiąganie wzorem starożytnych eudajmonii jako ostatecznego celu życia. Zbadaliśmy jak eudajmonie definiowano – jako doskonałość jednostki, działanie we właściwy sposób, zgodnie z rozumem. Rozważyliśmy jak żyć w zgodzie z cnotami w dzisiejszym świecie. Cnoty to – jakbyśmy dzisiaj powiedzieli – sposób w jaki reagujemy na życie. Gdy człowiek ma do czynienia z lękiem, cnotą jest męstwo, gdy z dobrami zewnętrznymi cnotą jest hojność.

Przez całe warsztaty przetaczała się burzliwa dyskusja  dotycząca tego, czy rzeczywiście współcześnie człowiek żyje bez cnoty i czy jest tak, jak sądzą filozofowie moralności, że etyka stała się dzisiaj zbiorem pustych wypowiedzi bez kontekstu, a moralność kwestią opinii. Czy naprawdę idziemy do terapeuty z tym co dawniej było trudnością życiową i patologizujemy wszystko co nieprzyjemne?

Ostatniego dnia za pomocą lektur, kontemplacji i dyskusji, próbowaliśmy  poczuć czym jest filozoficzna konwersja, którą francuski badacz antyku i średniowiecza Pierre Hadot definiuje tak: ”Przejście od stanu pobudliwości, widzenia świata przez pryzmat namiętności, bycia ofiara trosk, prowadzenia nieautentycznego życia w zgodzie z ludzkimi przesądami i konwencjami społecznymi do stanu bezstronności, równowagi, widzenia świata takim jaki jest, autentycznego życia w zgodzie z  naturą ludzką, niezależności, wolności, autonomii.”
Marcin Fabjański