„Jerzy Bahr – Mój Królewiec” w Ellingen – Otwarcie wystawy