REMUS – Muzyczno-teatralne widowisko plenerowe

Fotografie: Jens Rötzsch