Kwiaty Krystyny Buczkowskiej

Kwiaty Krystyny Buczkowskiej zakwitają obrazami we wnętrzach Zamku w Krokowej… to koncepcja prezentacji malarstwa mieszkanki ziemi puckiej w zabytkowych komnatach pałacowych, które dziś są eko-enklawą kultury. Dziedzictwo pokoleń, skomplikowana historia rodu Krokowskich i unikatowa ostoja komponowanej roślinności łącząca koncepcje XVII-wiecznego ogrodu włoskiego i XVIII-wiecznego parku krajobrazowego z piętnem rewaloryzacji w latach 90. XX wieku…

Nieskończenie wieloraki cud natury stworzony, by zachwycać nieustanną zmianą i trwać jako niedościgniony wzór różnorodności barw, kształtów i faktur, nieuchwytności zapachów…
To piękno jest zapisane w obrazach Krystyny Buczkowskiej tworzonych w technice własnej otwierających zarówno Kreatora jak i Odbiorcę na intymne doświadczenia opisu natury…

Kurator wystawy
dr Danuta Dettlaff