Tenor na Zamku w Krokowej

Ostatni już koncert z cyklu „Krokowskie Lato Muzyczne” wypełnił Salę Zamkową dźwiękami obiecującego tenora, pana Marcina Kociołka, młodego śpiewaka, absolwenta Wrocławskiej Akademii Muzycznej z klasy  prof. Danuty Paziuk-Zipser wraz z akompaniamentem pani Mirosławy Sumlińskiej, absolwentki Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku.

Zaprezentowany program obejmował szeroki wachlarz arii, pieśni i romansów, tych mniej znanych, jak i tych śpiewanych przez najsławniejsze głosy operowe i każdorazowo pan Marcin Kociołek wykazał się perfekcją opanowanej techniki wokalnej a przede wszystkich pięknych, ujmującym głosem.

To Sławomir Pietras, dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu odkrywa wielki talent w małym,
7-letnim chłopcu, śpiewającym nad górskim potokiem.Marcin Kociołek trafia na pierwsze warsztaty operowe i wkrótce już występuje na wspólnym koncercie z Andreą Bocellim w Holandii
w Eindhofen. Holenderska prasa chwali młodego śpiewaka tytułując recenzje „Andrea Bocelli w cieniu Polskiego Słowika”. Głos Marcina Kociołka ujmuje słuchaczy, recenzentów i teraz już młody śpiewak zdobywa kolejne laury na konkursach wokalnych występując na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Vincenza Belliniego w Raguzie we Włoszech i na Dworze Cesarskim w Tokio.Będąc częstym gościem Opery Poznańskiej, Festiwalu Moniuszkowskiego w Kudowie, występując niejednokrotnie z nestorem tenorów polskiej sceny, Bogdanem Paprockim.

Marcinowi Kociołkowi towarzyszyła Pani Mirosława Sumlińska, laureatka wielu konkursów solowych krajowych i międzynarodowych, absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Katarzyny Popowej – Zydroń oraz w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej – Firlej, studentka Hochschule für Musik und Theater w Hanowerze w klasie duetu fortepianowego Aglika Genova i Liuben Dimitrov i asystentka Katedry Kameralistyki Akademii Muzycznej w Gdańsku.