Zamek w Zamku

Zamek w Zamku, to wybrane rysunki Marii Markowskiej (1923-1994) z cyklu „Impresje Wawelskie”.

„Prezentowane rysunki poświęcone Wawelowi są próbą artystycznej interpretacji piękna form architektoniczno-rzeźbiarskich, nastroju wnętrz. Fragmenty, artystyczne elementy architektury określane rytmem kresek, układem linii, narysowane, komponowane na pustej płaszczyźnie kartki, znajdują podkreślenie swojej istoty, istnieją w nowej przestrzeni, są powołane do życia w nowym istnieniu. Integracja artystki , dokonany przez nią wybór, stosowanie własnych środków wyrazu, układ linii i kresek, komponowanie motywów – wszystko to prowadzi do kreacji nowej rzeczywistości o działaniu czysto graficznym… W impresjach wawelskich bogactwo form i motywów wprowadza widza w swoisty świat marzeń i nastrojów kreowany wyobraźnią artystki i wyobraźnią odbiorcy…” – tak pisała o zbiorze obrazów wawelskich Aldona Sołtysówna w marcu 1984, a część tych dzieł podziwiać można dziś, prawie 30 lat później w Zamku w Krokowej i wciąż dzieła Marii Markowskiej inspirują swą ekspresywnością i subtelną linią.

Maria Markowska mówiła o sobie:

„Jestem nietypową artystką i chyba nie wiedzą do kogo i do czego mnie zaliczyć. Znajomi krytycy sztuki w Wiedniu porównywali mnie do Kokoschki i Schielego … Mówiono, że mam za dużo rysunku w obrazie, że mój obraz to rysunek zakolorowany – i coś w tym jest, ale przecież jestem na pewno współczesna!”