Wystawa „Bitwa pod Świecinem”

Muzeum w Krokowej przedstawia Państwu historyczne wydarzenie Ziemi Krokowskiej z czasów Wojny Trzynastoletniej, bitwę pod Świecinem, która miała miejsce 17 września 1462 roku. Uczestnikami tego konfliktu byli: z jednej strony Zakon Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, z drugiej zaś część mieszkańców Prus zbuntowanych przeciwko Zakonowi oraz Królestwo Polskie, które wsparło ich politycznie i zbrojnie. Rok 1462 był już dziewiątym rokiem wojny i w rezultacie niepowodzeń wojsk związkowych i królewskich połowa zamków i miast warownych w Prusach znajdowała się w rękach zakonu krzyżackiego. Dzięki zwycięstwu pod Świecinem dochodzi do poprawy sytuacji militarnej strony królewskiej i związkowej w północnej części Pomorza Wschodniego. Załogi zakonne w tym rejonie kraju zostały osłabione, w rezultacie czego ustało zagrożenie dla Gdańska.

Muzeum w Krokowej skupiło wokół siebie Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (łącznie 126 eksponatów, w tym niejedne udostępnione po raz pierwszy publicznie) i Muzeum Ziemi Puckiej, które użyczyły na wystawę swoich eksponatów, z pomocą w tworzeniu podstawy opisowej pospieszyło Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen  ze Środkowej Frankonii. W organizację włączyło się jakoby naturalnie Bractwo Rycerskie spod Nordowej Gwiazdy, które regularnie od lat organizuje rekonstrukcję tej bitwy na polach świecińskich. Pamięć o tej bitwie przetrwała nie tylko na Krokowskiej Ziemi i na kartach historii, m.in. w Rocznikach Jana Długosza, „memoriale” Johanna Lindaua, ale stała się również inspiracją dla szeregu pisarzy, jak np. Stefana Żeromskiego, malarzy Stanisława Eugeniusza Bodesa, Feliksa Sypniewskiego i rzeźbiarzy – Roberta Wenty, których dzieła prezentuje Muzeum w Krokowej.

W organizację imprez towarzyszących otwarciu i przebiegu wystawy włączyła się Magdalena Oxfort, Referentka Kultury ds. Prus Zachodnich, Ziemi Poznańskiej i Polski Środkowej a wsparcia finansowego wydarzenia udzielił Urząd Gminy w Krokowej.