Z Krokowskiej Ziemi – Otwarcie

8 lutego 2014 o godz. 18.00 w Muzeum Regionalnym w Krokowej została otwarta wystawa „Z Krokowskiej Ziemi” prezentująca twórczość lokalnych artystów, której towarzyszyła promocja albumu „Wielcy Kaszubi Synowie Ziemi Puckiej” wydanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział w Wierzchucinie, pod redakcją Pani Jadwigi Kirkowskiej. Drugą, rozszerzoną edycję albumu zaprezentowała Pani dr Danuta Dettlaff, współredaktor albumu. Wagę przedsięwzięcia  podkreślił m.in. Starosta Pucki, Pan Wojciech Dettlaff posługując się nienaganną kaszubszczyzną, a także Wójt Gminy Krokowa, Pan Henryk Doering.

Licznie przybyli na uroczystość otwarcia i promocji goście, artyści i ich przyjaciele mieli okazję do zapoznania się z twórczością lokalnych artystów Ziemi Krokowskiej, wspomnień, wymiany twórczych myśli i zainicjowania nowych znajomości.