Spacer historyczny „Śladami Luizy”

Ciekawych historii Zamku i rodu von Krockow zapraszamy na spacery historyczne. Wędrujemy śladami najsławniejszej kobiety rodu von Krockow – Luizy, która żyła w II poł. XVIII wieku wędrujemy i tego lata. Tą samą drogą kroczył także jeden z najsławniejszych filozofów niemieckich Johann Gottlieb  Fichte, który tu w Krokowej uczył dzieci Hrabiny Luizy i w tym czasie ukończył „Próbę krytyki wszelkiego Objawienia”, która przyniosła mu uznanie.