Ocalmy wspomnienia – warsztaty dziennikarskie

U progu października Muzeum w Krokowej działające w ramach Fundacji „Europejskie Spotkania” Kaszubskie Centrum Kultury Krokowa rozpoczęło wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie projekt „Ocalmy wspomnienia”. Partnerem projektu jest „Dziennik Bałtycki”. Projekt podejmuje tematykę wystawy „Miejsca wspomnień”, zrealizowanej w Muzeum Zachodniopruskim w Warendorf, która skoncentrowana jest na wspomnieniach osób żyjących przed 1945 na terenie Prus Zachodnich oraz wspomnieniach, jako instrumentu i elementu działalności tych placówek muzealnych, których główną tematyką są tereny dawnych Prus. Organizatorzy projektu w Krokowej ciekawi śladów historii na własnym terenie, chcą dotrzeć do żyjących jeszcze ich świadków z udziałem młodych ludzi pragnąc pomóc im w znalezieniu swojego miejsca w wielokulturowej tradycji.

Po zapoznaniu się z projektem, po lekcjach historii dotyczących własnego regionu skoncentrowanych głównie na wydarzeniach XX wieku nadszedł kolejny etap: dwóch dziennikarzy „Dziennika Bałtyckiego” P. Niemkiewicz i K. Hoffmann spotkali się z młodzieżą SP w Wierzchucinie na warsztatach dziennikarskich. Młodzież miała okazję nie tylko posłuchać ciekawego wykładu, lecz przede wszystkim wypróbować  dziennikarstwo „na żywo”, czerpać z doświadczenia osób zajmujących się na co dzień zarówno przygotowywaniem materiałów, ale i prezentujących swe wyniki w środkach masowego przekazu. Pierwsze opory, nieśmiałości przełamane relacjonuje młodzież, a niektórzy z nich mają już swoje pomysły na realizację trudnego zadania. Może niejedną odnalezioną historię przeczytają Państwo już wkrótce?