Kwestia piękna w filozofii św. Tomasza z Akwinu – G. Kurylewicz