Kwestia piękna w filozofii św. Tomasza z Akwinu – G. Kurylewicz

Czymże jest piękno chciałoby się zapytać ?
Według św. Tomasza z Akwinu „pulchra dicuntur quae visa placent” – piękne są te rzeczy, które jako poznane podobają się. Piękno jest jedną z rzeczy transcendentnych, obok dobra, jedności i prawdy. Ale podstawą piękna jest istnienie. „Człowiek jest zwierzęciem, któremu dosyć blisko do anioła. W tym sensie, że jest zwierzęciem rozumnym, którego naturą jest poznanie intelektualne. Św. Tomasz uważał, że piękno to nie jest błaha rzecz. Było ono dla niego realne, ponieważ zawsze jest w czymś usadowione. Zdaniem Tomasza poznanie piękna jest zarazem poznaniem prawdy, stąd wydaje się, że piękno jest bliżej prawdy” – twierdzi dr Gabriela Kurylewicz w wykładzie pt.” Kwestia piękna w filozofii Św. Tomasza z Akwinu”.

Gabriela Kurylewicz – poetka, filozof, tłumacz. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim (Instytut Filozofii) i University of London (Instytut Warburga). Doktorat z filozofii obroniła w Instytucie Filozofii UW w 2003 r. W 2001 założyła Fundację Forma – Teatr, Instytut Sztuki i Badań Filozoficznych. Od 2007 r. prowadzi Piwnicę Artystyczną Kurylewiczów w Warszawie, organizuje festiwal muzyki i poezji Dni Muzyki Andrzeja Kurylewicza. Należy do ZAiKS (sekcja dzieł literackich) i SPP (w 2011-2014 w Zarządzie Głównym, a od 2014 na czele Frakcji Poetów). Autorka książek filozoficznych (Dzieło sztuki i jego brak 1996; Poznawanie i niepoznawanie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu metafizycznej zgodności wszystkiego, co istnieje 2004) oraz przekładów tekstów Tomasza z Akwinu, Boecjusza, Shakespeare’a i Giovanniego Pico della Mirandola. Opublikowała pięć oryginalnych tomów wierszy (Wiersze 1992, Wydłużyć horyzont 1998, Tristia 2003, Księżyc świadkiem 2007, Rymki 2014 oraz dwa zbiory wierszy w języku polskim i w przekładzie angielskim (Heaven and the Watch 2011 i Everything Begins in Thought 2013). Pracuje nad książką Pojęcie twórczości w kulturze zachodniej do XV wieku oraz przekładem traktatów O stworzeniu i O Aniołach Tomasza z Akwinu. Od 2013 r. prowadzi własne seminarium autorskie z metafizyki i estetyki (pod Patronatem Prorektora UW w l.  2013-2016) w Instytucie Sztuki i Badań Filozoficznych Fundacji Forma w Piwnicy Artystycznej Kurylewiczów oraz seminarium przy Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UW. Od 2015 r. badacz afiliowany, a od 2016 współtwórczyni Pracowni Filozofii Muzyki w Instytucie Filozofii UW. Współpracuje stale z Przeglądem Filozoficzno-Literackim UW. Od 16 lat prowadzi skomplikowany remont odtworzeniowy kościoła poewangelickiego w Wierzchucinie, pragnąc by zabytek ten, cenny i piękny, mógł służyć muzyce, poezji i filozofii, ofiarnie i bezkompromisowo.