“Pamiętam ciche, jasne, złote dnie…” – Krokowskie Lato Muzyczne