Wykład filozoficzny – Szkic do kontemplacji metafizycznej