Wykład filozoficzny – Szkic do kontemplacji metafizycznej

Pani Dr. Gabriela Kurylewicz,
poetka, filozof, tłumacz, autorka książek filozoficznych (Dzieło sztuki i jego brak 1996; Poznawanie i niepoznawanie istnienia – Giovanni Pico della Mirandola w poszukiwaniu metafizycznej zgodności wszystkiego, co istnieje 2004) oraz przekładów tekstów Tomasza z Akwinu, Boecjusza, Shakespeare’a i Giovanniego Pico della Mirandola
ukazała w wykładzie „Szkic do kontemplacji metafizycznej”myśli Platona i naszkicowała królewską drogę poznania kontemplacyjnego. Zdaniem Platona kontemplacja (oglądanie, słuchanie rzeczywistości fizycznej i wreszcie oglądanie i słuchanie, przyjmowanie rzeczywistości duchowej) jest czynnością naturalną i ogromnie dobroczynną. Z kontemplacji wyrasta cała twórczość boska i ludzka. Kontemplacja jest dla wszystkich istot żywych początkiem i kresem poznania. Kontemplacja fizyczna i metafizyczna jest treścią Platońskiej filozofii muzyki.