Impresje austriackie

Maria Markowska, typowa artystka krakowska studiowała malarstwo i rysunek na Akademii Sztuk Pięknych u Zygmunda Radnickiego, Jerzego Fedkowicza i Zbigniewa Pronaszko. Sama jednak znalazła swoją odmienną drogę twórczą a jej rysunki czynią ją mistrzem w tej dziedzinie. Zarówno malarstwo, jak i rysunki tej artystki są głęboko zakorzenione w rzeczywistości, jednocześnie jednak kierowane odrębnym prawem. Każda jej praca manifestuje nie tyle bystrą obserwację rzeczywistości, lecz przede wszystkim wiele przemyśleń, które prowadzą do uogólnień, wolnych od przypadkowości, zawsze zdyscyplinowanych plastycznych wizji.

Rysunki tej wystawy, subtelne szkice jej podróży po Austrii – pejzaże, rośliny, motywy architektoniczne, zwierzęta i ludzie – wyrastają z osobistych doświadczeń i jej wizji nacechowanej emocjami i uczuć. Tu znaleźć można to, co cechuje najbardziej jej rysunki: intymność i jednocześnie moc wyrazu. Jej rysunki są kluczem do jej duszy a równocześnie osobliwą charakterystyką jej twórczej świadomości. Wystawione prace prezentują nam nie tylko bardzo interesujące przedstawienie widzianej rzeczywistości, lecz przynoszą głębsze i bardziej zgłębione treści, wewnętrzne i osobiście przeżyte wyobrażenia tego tak pięknego kraju.