Groty Mechowskie

Odkryte w 1818 roku Groty Mechowskie są największą osobliwością przyrody nieożywionej na Niżu Polskim i jednocześnie najmniejszą podziemną trasą turystyczną w Polsce. Jedyna tego typu jaskinia na całym Niżu Europejskim powstała w okresie najmłodszego zlodowacenia jako formy typu krasowego w osadach wolnolodowcowych. Groty Mechowskie są chronione prawnie jako rezerwat przyrody.

Wejścia do grot znajdują się poniżej poziomu utuczającego je terenu. W kilku miejscach jaskini występują nacieki w formie stalaktytów. Na końcu niskiego korytarza liczącego ok. 38 metrów w głąb skarpy znajduje się izba z pięknymi barwnymi mineralnymi spływami.

Długość trasy turystycznej wynosi około 30 m a na zwiedzanie wystarczy kilkanaście minut

Możliwość komentowania jest wyłączona.

« Polecane oferty 123456789 »